Onderhoudstips.

Bemesten:

 

 - Bemest regelmatig (2x per jaar); bruine plekken door schimmels of luizen komen dikwijls door te weinig voeding            waardoor de plant verzwakt. Gebruik dan coniferenmest met sporenelementen.

 

Water geven:

 

Op nattere gronden is het aanbrengen van een drainagebuis onder uw haag een must.

Voor hagen is een druppel slang handig.

 

  Planten uit pot:

 

- Dompel de kluit in een emmer water voordat u deze poot.

- Houd de vochtigheid van de grond de eerst 3 maanden na het poten goed in de gaten en geef zo nodig extra water.


  Planten met kluit:

 

- Houd de vochtigheid van de grond het eerste groei seizoen na het poten goed in de gaten en geef zo nodig extra water.


Snoeien: 

  Hagen

- Snoei nooit te diep; alleen Taxus loopt weer uit op het bruine hout.

- Snoei niet te laat in het jaar; de plant heeft dan de gelegenheid om voor de winter te herstellen.

- Snoei niet boven de 25 graden in de felle zon. Het onderliggende hout kan verbranden.

voor meer tips, zie onderstaande filmpjes.

 

Solitairen:

- Gedurende het hele jaar kunt u vormsnoei toepassen.

- Snoei niet boven de 25 graden in de felle zon. Het onderliggende hout kan verbranden.

 

Ziekten en plagen:

 

Zoals alle levende planten kan een conifeer ook ziek worden.

Goed bemesten is essentieel, dit voorkomt 90 % van alle problemen. (zie bemesten).

 

Voorbeelden van plagen die in een conifeer kunnen voor komen zijn:

rupsen, luizen, enz. Als dit tot schade leidt dan is ingrijpen noodzakelijk.

Er zijn diverse (biologische) middelen die deze problemen oplossen.

 

Ook onder de grond kunnen er plaaginsecten aanwezig zijn:

Wortelduizendpoot, engerlingen, enz. Als dit tot schade leidt dan is ingrijpen noodzakelijk.

Er zijn diverse (biologische) middelen die deze problemen oplossen.

 

 

- Knip bruine takken weg tot op het gezonde hout. Dit voorkomt verdere aantasting.

- Zorg voor een regelmatige bemesting.

- Bestrijd plagen in een zo'n vroeg mogelijk stadium.

 

Wij geven ook bestrijdingsadvies op maat, u kun hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen.