Vragen en instructies over uw coniferen/bomen


Coniferen en Bomen zijn een natuurproduct. Ieder natuurproduct heeft een eigen behandeling nodig.

Wij hebben als ervaringsdeskundigen alle instructies en mogelijke vragen die u hierover kan hebben hieronder voor u op een rij gezet.

Dit om u, voor en na het planten, het juiste advies te geven.

Uiteindelijke willen wij dat u, de mooiste tuinbeleving krijgt.

 

 1.  Voorbereiding:

 

Voordat u gaat planten is het belangrijk dat de grond in orde is.

De grond moet voldoende vocht vasthouden (organische stof bevatten) maar er mag geen water in het plant gat blijven staan omdat de wortels dan zullen verdrinken.

Vooral op nieuwbouw locaties is het belangrijk om voor het planten de grond voldoende diep te spitten. Tijdens de bouw is er met zeer zwaar materieel gereden, de grond is dan dusdanig dicht gereden dat water en lucht niet in de grond kunnen komen.

De wortels zullen verstikken en verdrogen, en daarop volgt de boom.

Als er sprake is van “wit” zand kunt u de grond verbeteren met potgrond, u kunt dan circa 1/3 deel potgrond door de grond mengen.

 

  

Wanneer moet ik mijn coniferen/bomen planten?

Wilt u zomers planten?

 

Neem dan coniferen en bomen uit pot (containerplanten) de vochtvoorzieningen heeft dan na het planten wel de hoogste prioriteit. Een druppelslang kan dan een belangrijke voorwaarde zijn om de coniferen en bomen te laten overleven.

 

De beste planttijd is de herfst

 

(vanaf half oktober)en de winter, ook in het vroege voorjaar (tot begin mei) kunt u coniferen met kluit planten.

De coniferen en bomen zijn dan bovengronds in rust maar gedurende de winter wortelen de coniferen en bomen ondergrond rustig door.

Deze coniferen en bomen hebben in de zomer die volgt, een voorsprong op de coniferen en bomen die in andere seizoen worden geplant.

  

Hoe pak ik een conifeer planten aan?

  • Spit eerst een ruim plantgat circa minimaal twee keer breder en dan de kluit van de conifeer of boom, zodat de wortels zich goed kunnen ontwikkelen.
  • Spit de bodem van het plant gat goed los zodat het water zich om de kluit heen kan bewegen.
  • Zet de conifeer of boom  in het plantgat en controleer of de conifeer of boom goed staat, (niet schuin en niet te diep)
  • Druk de bodem van het plantgat rustig aan.
  • Draai de boom zo dat de goede kant voor komt te staan. (de mooiste kant voor)

Hoe diep moet ik een conifeer planten?

De diepte van het gat moet zo zijn dat de bovenkant van de kluit bijna gelijk is aan de rand van het plant gat. dit betekend dus dat als de kluit van de boom 30cm is, dat het gat dus ook ongeveer 35 cm diep moet zijn en daarna afgevuld moet worden met grond.

Als de stam of het loof onder de grond komt kan de boom verstikken, en als de conifeer te ondiep staat, loopt bij het water geven het vocht niet bij de kluit naar beneden en verdroogt de conifeer of boom. 

Moet het netje verwijderd worden bij een conifeer/boom?

Meestal zal de conifeer of boom  voorzien zijn van een jutekluit. Belangrijk is dat het jute netje niet verwijderd wordt.  Jute verteert binnen enkele maanden.

Als er sprake is van een pot of  jute/acryl netje (kunststof) dan moet deze wel verwijderd worden. Dit verteert niet en zal naar verloop van jaren de wortels insnoeren en de conifeer en boom zal dood gaan in een droge zomer.

 

Wat moet ik doen, nadat een conifeer geplant is?

 

Vul na het zetten van de conifeer de grond rond de kluit aan met fijngemaakte grond. Geef meteen voldoende water om de kluit contact te laten maken met de grond.

Bij grotere maten coniferen en bomen is het belangrijk om één of enkele boompalen te plaatsen, anders zal door de invloed van de wind de kluit blijven bewegen, waardoor de jonge wortels afbreken de conifeer en bomen zullen dan niet vastgroeien maar verdrogen.

 

Door het maken van een gietrand kan er gericht bij de kluit water worden gegeven. Hierdoor kan het water rustig in de kluit zakken. Een druppelslag erbij leggen is beter.

Ook gedurende het eerste jaren na aanplant heeft een boom water, voeding en onderhoud nodig. 

 

 

Bij twijfel vraag vooral naar de mogelijkheden ! 

 

 

2. Onderhouds tips voor coniferen/bomen. 

 

Om lang van uw coniferen en bomen te genieten hebben wij voor u, hieronder de belangrijkste onderhoudstips op een rij gezet.

 

Hoeveel water moet ik mijn conifeer geven?

 

De hoeveelheid water die er gegeven moet worden hangt van verschillende dingen af:

 

-  De grondsoort?

 

Zand is een losse grondsoort, hierdoor zakt water snel weg.

Als uw conifeer op zandgrond staat heeft het dus vaak en relatief veel water nodig.

Klei- en veengrond daarin tegen houdt water veel beter vast.

Hierdoor is er minder water nodig voor bomen geplant op deze grondsoort.

Vaak is er aan de grond te zien, hoelang water blijft staan of wegzakt.

Ook verschillen bomen in open grond, tegenover bomen in pot erg qua waterbehoefte.

Water in potgrond kan niet buiten een gesloten pot spoelen, terwijl bomen in open grond makkelijk water verliezen en zo snel kunnen verdrogen. 

 

- Wanneer is deze conifeer is geplant?

 

Een net geplante boom heeft veel water nodig, dit komt omdat de wortels van de boom nog niet ver gegroeid zijn waardoor de wortels nog slecht water op kunnen nemen.

Door veel water te geven spoelt de grond op een goede manier om de wortels heen.

Zelfs in de herfst moet er dan veel water worden gegeven.

Een net geplante conifeer van 2.50 meter in de zomer heeft bijvoorbeeld tientallen liters per week nodig, maar dezelfde boom 3 jaar na het planten heeft 's winters geen druppel extra nodig.

Dit heeft te maken met de wijd gegroeide wortels die zelf het grondwater opnemen.

  

- Hoe groot is de conifeer?

 

Een conifeer van 2.50 meter heeft zomers veel meer water nodig als een boompje in een plantenbak van 30cm. maar het is wel zo dat de wortels van een boom van 2.50m sneller het grondwaterpeil kunnen bereiken.

Dit zorgt ervoor dat kleinere coniferen bijna constant nat gehouden moeten worden, terwijl grotere bomen vaak nog uit het grondwater kunnen putten.

Veel van deze problemen kunnen ontlopen worden door simpelweg een druppelslang bij de boom te leggen. Hierdoor kan er een constante hoeveelheid water worden gegeven.

  

-Welk seizoen is het?

 

Zomers hebben bomen erg veel water nodig, dit heeft niet allen te maken met de grondwaterstand, maar ook met de toegenomen zonnesterkte.

Dit kan er voor zorgen dat de boom van kleur veranderd en daarna dood gaat.

Ook dit is te voorkomen door een constante aanvoer water te geven.

Hierdoor kunnen de bomen genoeg van dit water verdampen en zo op temperatuur blijven.

In de winter verdampt een boom normaal gesproken bijna niets, waardoor hij ook niet veel water nodig heeft. 

  

Hoe moet ik mijn coniferen bemesten?

 

Bemest regelmatig (2x per jaar); bruine plekken door schimmels of luizen komen dikwijls door te weinig voeding waardoor de plant verzwakt. Gebruik dan coniferenmest met sporenelementen.

De hoeveelheid afhankelijk van de grootte van de boom.

De hoeveelheid per boom is vaak aangegeven op de mestverpakking.

Bemesting in het loof, (met kunstmest) kan tot beschadiging leiden, hierdoor is het strooien vlakbij de stam essentieel.

 

Kan ik bemesten in de winter?

 

Organische mest strooien in de winter is vaak niet erg effectief omdat bomen in de winter geen/slecht stoffen opnemen, dit heeft met de sapstroom van de plant te maken.

Het beste is dus om voor oktober en pas na maart te strooien.

 

 

Hoe moet ik mijn coniferen snoeien?

 

Snoei nooit te diep in de boom, dit geeft een lelijk beeld en vaak kan een conifeer hier aan dood gaan. (alleen Taxus en Thuja Brabant overleeft dit, omdat Taxus ook uitloopt op het bruine hout, maar ook dit ziet er een tijd lelijk uit.

Te oppervlakkig snoeien is geen probleem voor de boom, maar bedenk wel dat de conifeer vanaf dit punt weer gaat groeien.

Dit is dus niet aan te raden als u een gelimiteerde groei wil.

Snoei voor optimaal resultaat de haag dus terug op het oude loof.

Dit is het loof waar het nieuwe loof op gegroeid is. Hierdoor zal de nieuwe groei niet enorm snel gaan, en houd u hetzelfde model in de haag.

 

Als u een speciaal model, of een hoge haag wilt, dan is nog steeds gezond voor de haag om regelmatig te snoeien. Hierbij  is oppervlakkig snoeien dus wel aangeraden.

Begin ook vroeg genoeg als de plant nog jong is.

 

Wanneer moet ik mijn coniferen snoeien?

Snoei niet te laat in het jaar; de plant heeft dan de gelegenheid om voor de winter te herstellen.

Snoei dus nooit in november!

Snoei ook niet boven de 25 graden in de felle zon. Het onderliggende hout kan dan verbranden.

voor meer tips, zie de onderstaande video.

 

Solitairen:

Gedurende het hele jaar kunt u vorm snoei toepassen.

Snoei niet boven de 25 graden in de felle zon. Het onderliggende hout kan verbranden

 

Hoe vaak moet ik snoeien?

 

Snoei regelmatig, dit is dus 1 of 2 keer per jaar.

Dit verschilt wel per soort, omdat een soort zoals Leylandii soms zelfs vaker gesnoeid moet worden om een fatsoenlijk model te behouden door zijn snelle groei als hij jong is. De Thuja Smaragd en ta

Taxus heeft juist het tegenovergestelde en hoeft u minder te snoeien door de enorm compacte en langzame groei.

Kijk dus voor het snoeien goed na de coniferensoort die u gaat snoeien.

  

Wat moet ik doen bij ziektes in mijn coniferen?

 

Zoals alle levende planten kan een conifeer ook ziek worden.

Goed bemesten is essentieel, dit voorkomt 90 % van alle problemen. (zie bemesten).

 

Voorbeelden van plagen die in een conifeer kunnen voor komen zijn:

rupsen, luizen, enz. Als dit tot schade leidt dan is ingrijpen noodzakelijk.

Er zijn diverse (biologische) middelen die deze problemen oplossen.

 

Ook onder de grond kunnen er plaaginsecten aanwezig zijn:

Wortelduizendpoot, engerlingen, mobium enz.

Als dit tot schade leidt dan is ingrijpen noodzakelijk.

Er zijn diverse (biologische) middelen die deze problemen oplossen.

 

Knip bruine takken weg tot op het gezonde hout. Dit voorkomt verdere aantasting.

Zorg voor een regelmatige bemesting.

Bestrijd plagen in een zo'n vroeg mogelijk stadium.

 

Wij geven ook bestrijdingsadvies op maat, u kun hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen. 

 

3. verdere vragen*:

*Bijna alle gegeven adviezen gelden ook voor de soorten taxus en laurier, voor meer info bekijk taxus en laurier.

 

 

Hoe groot worden coniferen?

 

De meeste coniferen kunnen wel 5 meter tot 10 meter hoog worden, gelukkig kunt u zelf beslissen hoe groot u uw conifeer wilt houden door ze te snoeien op de door u gewenste en meest geschikte hoogte maat.

Dit kan op bijna alle maten zolang u maar regelmatig blijft snoeien.

Een conifeer is dus geschikt voor zowel een kleine voortuinhaag of als grote afscherming.

Er zijn ook coniferen met een zeer langzame groei.

Sommige soorten groeien maar enkele centimeters per jaar.

Deze worden niet verkocht als haagconifeer, maar als bol-, sierconifeer of als solitaire.

Er zijn ook bodem bedekkende coniferen deze groeien van nature horizontaal en worden uit eindelijk slechts enkele tientallen centimeters hoog, maar wel breed.

 

Hoe snel groeien haag coniferen?

 

De gemiddelde groei van een Haagconifeer ligt op zo een 30 cm per jaar*. Dit hangt echter erg af van een aantal factoren.

Solitaire coniferen (die alleen staan) groeien het snelst doordat ze meer voeding en water tot beschikking hebben.

Goed bemeste coniferen groeien harder en gezonder dan niet /slecht bemeste coniferen.

Coniferen met een parasiet of schimmel groeien vaak helemaal niet, dit is een verdedigingsmechanisme van de boom om niet dood te gaan.

Bruine plekken in coniferen zijn dode stukken en groeien daarom dus helemaal niet, ook sterk verkleurende stukken groeien hierom niet (geen voedingsstoffen of water).

 

(*een uitzondering op deze regel zijn de speciaal geselecteerde en gekweekte soorten, die maar een paar centimeter paar jaar groeien (mutatiesoorten), echter zijn deze bomen vrij exclusief. Deze worden niet in normale hagen gebruikt. Voor laagblijvende hagen(tot 40 cm), zijn ze wel geschikt en te gebruiken in een haag dit door hun langzame groei.)

 

Zijn mijn coniferen dood?

 

Een dode conifeer ziet er bruin/rood van kleur en kaal uit maar zijn altijd twijfelgevallen. 

 

Is het grootste deel van uw boom nog groen? Vaak kunnen bomen die dode takken hebben nog prima gered worden door deze eruit te knippen. 

Als een conifeer of boom te weinig zonlicht krijgt kan hij doodgaan, dit komt omdat hij dan geen stoffen meer om kan zetten om zichzelf te voeden. Dit zie je meestal als eerste binnen in de conifeer. Dit hoeft geen probleem te zijn 

Als de conifeer al bijna helemaal bruin is heeft dit geen nut meer.

Heeft de conifeer of boom een matte kleur? Dan kan de boom nog te redden zijn door de boom meer water te geven.

Als de boom slechte plekken of dode topjes krijgt kan dit  het gevolg van droogte, insecten of parasieten.

Dit kan soms dus nog op te lossen. Waardoor de conifeer het nog kan overleven.

LET OP: als er parasieten in de grond zitten en u deze niet verwijderd, kunnen de coniferen hieraan ook dood gaan, controleer dit dus erg goed. Dit is wel op te lossen en te voorkomen met een goede diagnose en behandeling.

 

Waarom is mijn conifeer/boom dood?

 

Dit kan een aantal redenen hebben nl:

 

Uw boom heeft een schimmel of parasiet, hierdoor word het loof of de wortels van binnenuit opgegeten, parasieten zijn dus niet altijd te zien. De boom zal na een lange tijd geen voedingstoffen of water kunnen verwerken en hierom dood gaan.

Dit is te zien aan takken die 1 voor 1 dood gaan, of bruine plekken in uw boom.

(Wat hieraan te doen is, is bij onze afdeling ziektes te vinden).

Watertekort, dit is te zien aan een matte lichte kleur, dit is op te lossen door vroegtijdig een druppelslang aan te schaffen, dit is makkelijk en een functionele oplossing.

Verdere informatie is bij onze afdeling water geven te vinden.

 

Een tekort aan bemesting,

Een boom heeft net als een mens niet alleen water, maar ook voedingstoffen nodig. Als er de boom in vruchtbare grond geplant is is dit vaak geen probleem, echter is veel grond in Nederland niet erg rijk aan grondstoffen, vooral niet als er al bomen/planten voor de geplante conifeer/boom hebben gestaan. Hierdoor is regelmatige bemesting erg belangrijk.

Verdere informatie is bij onze afdeling bemesting te vinden.

 

Te (on)diep geplante bomen gaan ook altijd dood.

Dit kan soms erg lang duren waardoor het onduidelijk is voor de eigenaar waar het doodgaan aan ligt

Na het planten is het vaak lastig te zien of de boom te diep of te ondiep geplant is. Daarom is bij het planten erg goed opletten erg belangrijk. 

Verdere informatie is bij onze afdeling plant instructies te vinden.

 

Te veel zonlicht; als een boom te veel zonlicht krijgt bij warme temperaturen kan het loof van de boom verbranden. Gelukkig gaat de boom uit zichzelf erg veel verdampen zodat het op temperatuur blijft.

Hiervoor is echter veel water nodig waardoor een grote boom bijna niet te verzorgen is met de hand, een simpele oplossing is de druppelslang die al deze problemen simpelweg verhelpt.

Verdere informatie is bij onze afdeling water geven te vinden.

 

Als een conifeer/boom te weinig zonlicht krijgt kan hij doodgaan.

Dit komt omdat hij dan geen voedingsstoffen meer om kan zetten(fotosynthese) om zichzelf te voeden.

Gelukkig heeft een conifeer hier niet snel last van.  

Op erg donkere plekken blijft dit echter wel belangrijk om in het achterhoofd te houden, bijvoorbeeld als er geplant wordt onder grote volwassen loofbomen.

 

Waarom worden coniferen geel of bruin?

 

Coniferen en bomen worden geel omdat ze bij een tekort aan voedingsstoffen of water niet meer efficiënt stoffen kunnen verwerken in hun cellen.

De cellen van de conifeer gaan dan dood waardoor de chloroplast in de cel ook kapot gaat, die de conifeer/boom zijn groene kleur geeft.

Als dit gebeurd word verkleurd de boom langzaam en word hij dus eerst geel en dan bruin. Dit komt omdat alleen het bruine hout en de verdroogde loof overblijft, die hebben een bruine kleur.

 

Er zijn ook coniferensoorten die van nature geel zijn! 

Zoals de soorten Yellow Ribbon en Ivonne. als u twijfelt, houd dan de foto's bij uw conifeer en vergelijk deze.

Het verschil moet duidelijk te zien zijn. Levende coniferen hebben een glans en veerachtige uitstraling, terwijl dode coniferen hard en dof zijn.

Gelukkig is dit makkelijk te voorkomen als u onze onderhoudsinstructie goed leest.  

 

 

Wat voor bomen passen goed in een haag?

 

Vooral Thuja (Brabant, Gelderland, Smaragd) en Taxus (Baccata, Hicksii) coniferen zijn erg geschikt voor uw haag, maar ook laurieren (Rotundifolia, Lusitanica, Caucasica) zijn vaak een goede keuze.

Dit heeft er mee te maken dat deze soorten goed groeien op Nederlandse bodem, en snel een dichte haag vormen, goed in vorm te snoeien zijn, terwijl andere bomen vaak lang hun eigen structuur houden. 

 

Wat voor coniferen zijn giftig?

 

Geen van de coniferen zijn giftig behalve de taxus, deze produceert namelijk giftige rode besjes met de stof Taxine als afweer tegen dieren. Hierdoor moet u bij inslikken van deze besjes of het opeten van de naalden meteen contact opnemen met uw huisarts of antigifcentrum. 

Paarden, schapen en geiten kunnen dus dood gaan aan het eten van veel Taxus loof.

Van nature zullen ze dit niet doen. Let vooral op opgedroogd loof, hiervan eten ze makkelijker, maar is net zo schadelijk.

De hoeveelheid taxine-alkaloïden hangt af van de taxussoort, waarbij Taxus baccata en Taxus cuspidata de meeste bevatten.

De realiteit is wel dat Taxus in uw tuin, eigenlijk zelden problemen opleveren,als hier verantwoordelijk mee om word gegaan. Voer deze dus nooit aan dieren!

Coniferen buiten de Taxus zijn dus helemaal niet giftig.

De meeste coniferen soorten bevatten juist gunstige voedingsstoffen. 

 

Waar kan ik (nieuwe) coniferen/bomen kopen?

 

Dit kan gewoon op onze webshop waar wij een breed assortiment coniferen en bomen beschikbaar hebben voor u, met af en toe zelfs kortingsacties. Niet alle haagplanten zijn in onze webshop opgenomen, u kunt altijd voor een nieuwe haag, gratis een gepersonaliseerde offerte aanvragen. Al onze bomen zijn nauwlettend behandeld met de juiste hoeveelheid voedingstoffen, water en ruimte waardoor ze mooi een mooie haag vormen, en makkelijker te verplanten zijn met een grotere slagingskans hebben in uw tuin!

 

Wij hopen dat u lang plezier zult hebben voor en na de aanschaf van uw coniferen en bomen.

 

Een tuin met coniferen en bomen heeft meer vogels en ander natuurlijk leven!

U mag kunt daar onbeperkt van genieten!

 

coniferen en/of andere haagplanten kopen?

*alle informatie gegeven geldt ook voor veel andere bomen zoals taxus en laurier.

 alle informatie gegeven komt voort uit meer dan 30 jaar ervaring.

Ziet u toch misinformatie, fouten of heeft u een vraag die hier niet word gegeven, neem dan contact met ons op 

 

 

Volg ons:  

 

Coniferenenbomen.nl is voor midden Nederland de haagplanten producent.  

 

Postadres:   Gerrit Achterbergstraat 13

                     4043 GH Opheusden

Tel:               0488-428095 

Mobiel:         06-21886091

Email:           info@coniferenenbomen.nl